Maskinprojekt ] [ Styr- & Reglerprojekt ]
Projektering från förslag med layouter till färdig offert.

Mekanisk konstruktion och ritarbete från layout till färdiga konstruktionsritningar.

Dokumentation med komponentförteckning, sammanställningsritningar.
Mekanisk tillverkning i egen verkstad.
Montering av tillverkade detaljer, maskinkomponenter och pneumatik till färdig maskin samt intrimmning och testkörning.
Elprojektering och konstruktionsarbete, ritarbete samt programering.
 
Dokumentation med elritningar, program, handhavandeistruktioner, säkerhetsföreskrifter m.m.
Elverkstad med montering av apparatskåp, manöverlådor, kopplingslådor och övriga elutrustning.